Hi, thanks for buying your Krava WordPress Theme

Transformatie

Deze serie werken gaan over transformatie. De eerste werken (afb. 1 t/m 4) zijn de verbeelding van een transformatie als gevolg van het ervaren
van indrukwekkende natuur tijdens diverse reizen.

In de verticale driedeling is nog te zien dat de inspiratie landschappelijk is. De gele vlakken refereren aan het licht; de middelste blauwe delen refereren aan de lucht. De onderste delen refereren aan water. De verticale vorm – als penseelstreep of als snee in het doek- vormen de verbinding tussen het aardse en het bovenaardse. Ook refereert die lijn aan het verticale van het offer en aan het vrouwelijke.

DOORWAY TO HEAVEN

De werken met de titel ‘doorway to heaven’ (afb 5 t/m 9) gaan over de transformatie bij de maker/kunstenaar gedurende het werkproces, en
over de mogelijke transformatie bij de kijker door het beschouwen van het werk. De spannende kleurcontrasten en de ritmische, geconcentreerde
manier waarop de verftoetsen zijn aangebracht geven deze werken intensiteit en nodigen uit tot beschouwen en overdenken.

corryloermans@gmail.com