Hi, thanks for buying your Krava WordPress Theme

Het Offer

Het Offer

De eerste 6 werken op deze pagina refereren als vereenvoudigde vorm en beeld nog aan het offer: het ritueel geslachte beest of hangende Christus aan het kruis.
Er is een horizontale en verticale vorm of lijn te zien. In de tweeluiken raken de horizontale strepen elkaar en wordt de verf in elkaar gedrukt: het is zowel een verbinding als een botsing.
Het gaat over het idee van het offer in relaties: over de spanning tussen de behoefte aan contact en verbinding, en de behoefte aan eigen ruimte.

In de meer recente werken is het beeld van het offer (sterven en dood) weer meer expliciet zichtbaar.
De situatie in Europa – de dreiging van geweld en ontwrichting van onze maatschappij – van de waarden, normen, vrijheid en de sociale samenhang – is voor mij zo urgent en dramatisch dat dat ook de dramatiek in mijn werk heeft verhevigd.
Het materiaalgebruik is anders: naast olieverf en acrylverf op doek heb ik in verf gedrenkte proppen papier gevormd en vervormd.
Het beeld is niet meer een aanvaarde vorm van lijden en geweld die bij het leven hoort en waarin zelfs schoonheid te zien en ervaren is.
Ze zijn een beeld van de situatie nu en een uiting van verontwaardiging daarover.

corryloermans@gmail.com