Hi, thanks for buying your Krava WordPress Theme

Over Corry

Corry – 1952 – woont en werkt in Nijmegen. Zij volgde haar opleiding aan de Academie voor Beeldende kunsten te Arnhem . Na jaren docent tekenen te zijn geweest aan een middelbare school en enkele jaren cursussen aan volwassenen te hebben gegeven, heeft zij gekozen voor het werken als beeldend kunstenaar.

Het verlangen naar een andere, mooiere wereld was de drijfveer voor haar reizen naar het oosten. Door de confrontatie met andere culturen en daardoor met zichzelf was er de noodzaak  te onderzoeken wat de essentie is van onze en andere culturen en wat de essentie is van haar/ons leven. Uit dat onderzoek zijn uiteindelijk de drie hoofdthema’s uitgekristalliseerd: het offer, transformatie en het brein.

Het beeld

Ze probeert helder – en op het eerste oog – eenvoudig, maar spannend uitziend werk te maken: helder in vorm, beeld en compositie; spannend door het gebruik van beeldende contrasten zoals licht en donker en door gebruik te maken van tegenstellingen in materiaalgebruik .

Haar keuze voor materialen

In de keuze voor traditionele materialen zoals krijt op papier en olieverf op doek vind zij het contact met het materiaal – het aanraken – belangrijk. Dit aanraken en de handeling van het bewegen over papier of doek maakt - zowel voor de maker als de kijker- het van binnen naar buiten brengen van het idee voelbaar. Het is een zintuiglijke communicatie van de maker met de beschouwer.

Techniek

Ze streeft naar een zo optimaal mogelijk gebruik van het materiaal; van verf en kwasten. Optimaal in die zin dat de verfstrepen en verftoetsen duidelijk zichtbaar zijn en tegelijkertijd een optimale lading en betekenis hebben.

Het Offer

De inspiratie voor de werken in de serie het offer was een reis naar Nepal waar de confrontatie met ritueel geslachte dieren tijdens een offerfeest vragen opriep over leven en dood, vragen over de betekenis van het offer in oosterse culturen en in onze westerse, christelijke, traditie; vragen over de rol die het offer speelt in ons dagelijkse leven, bijvoorbeeld in de keuzes die we moeten maken,  in de confrontatie met – en acceptatie van – het lijden van onszelf en de ander, in de toewijding die van ons gevraagd wordt in werk en relaties.

In de vroege werken zijn geslachte dieren getransformeerd tot tekens die in enkele penseelstreken zijn aangebracht, in roodbruine kleuren van bloed. Er is een beweging van beneden naar boven; deze beweging staat voor de verbinding van het aardse naar het bovenaardse, voor de overgang van leven naar dood.

Na de overweldigende en onvermijdelijke confrontatie met het menselijk lijden tijdens een reis naar India was de vraag hoe hiermee om te gaan.  Is het mogelijk om het lijden van de ander en van jezelf te transformeren – te overstijgen- via acceptatie, overgave of meditatie zoals in het boeddhisme?

DSCN1434
In het werk komt de nadruk steeds meer te liggen op die acceptatie en overgave aan het leven en het lijden. De tekens worden nog verder teruggebracht tot één verticale kwaststreep die met een grote beweging is aangebracht. De acceptatie en aanvaarding is voelbaar in het langzame  tempo waarin de streep is aangebracht en in het gebruik van toeval door de verf uit te laten lopen. De gebruikte werkwijze voltrekt zich in een korte tijd, bijna in een moment, in grote concentratie. Langzamerhand ontstaat ook de behoefte aan meer tijd en ruimte  in het werk.

Door in de achtergrond herhaalde tekens – boeddhistische mantra – of teksten aan te brengen ontstaan vlakken en ruimte; deze vorm van werken is een proces in de tijd en vraagt een ander soort energie: een meer gelijkmatige meditatieve alertheid.

Universeel brein

Het concept van het offer en de meditatieve werkhouding speelt ook in de volgende werken uit de  serie  ‘ universeel brein  ‘. Voor deze pasteltekeningen op papier  – 2008 -2010 – is een speciale techniek ontwikkeld die langdurige toewijding en concentratie vraagt.

Daarnaast was de vraag opgekomen hoe ideeën eigenlijk ontstaan en zich verder ontwikkelen.  Hoe verloopt het proces vanaf de eerste ingeving tot een uiteindelijk tastbaar en zichtbaar werk? De tekeningen zijn het resultaat  – en de verbeelding – van dat universele ontstaansproces: vanuit een idee, materie, energie en beweging/handeling. Bekijk je de tekeningen van een afstand dan zie je heldere beelden die associaties oproepen met het universum of met de microkosmos. Kom je dichterbij dan zie je de intensiteit van de techniek: kleine ritmische lijnen of toetsen vormen complexe, maar toch open structuren die vorm en ruimte laten ontstaan.

De serie tekeningen met de titel  ‘universeel brein ‘ roepen associaties op met vormen en structuren in ons brein en in de natuur. De werken uit de serie ‘ het dagende niets ‘ geven meer een besef van het tijdloze universum. Vooral in deze werken is tijd en de energie en toewijding van de maker zichtbaar en voelbaar.

Transformatie

In de recente serie werken op doek – met de titel ‘ doorway to heaven ‘ ligt de nadruk steeds meer op het verlangen een andere, mooiere wereld zichtbaar en voelbaar te maken.

Het meditatieve werkproces – herhaling van toetsen en strepen - vraagt toegewijd handelen geeft voldoening en brengt een verandering – een transformatie teweeg- in de ‘ state of mind ‘  bij de maker, maar kan ook door beschouwing van de werken, door de intensiteit van techniek en kleur, bij de kijker een bijzondere ervaring en een bewustzijnsverandering of transformatie teweeg brengen.

Waar gaat, in het kort samengevat, haar werk over ?

Haar werk gaat over de meest essentiële – en meest tegengestelde – aspecten van het leven en de dood: over energie en beweging, actie en rust, tijd en ruimte, licht en donker. Het gaat over onze tegengestelde verlangens en behoeftes: onze behoefte aan vrijheid en behoefte aan regels; onze behoefte aan verbinding en behoefte aan eigen ruimte.  Het is een zoektocht naar evenwicht en balans tussen al die tegenstellingen, zowel in het werk als in haarzelf .

 

001

003

ATT_1429980071328_20150425_162232

WAAR WAS HAAR WERK TE ZIEN ?

Deelname aan de internationale kunstbeurs HUNTENKUNST in Ulft in mei 2015

Recent Solo tentoonstelling in Cultuurhuis van de STAD NIJMEGEN April 2015 – Zie foto hierboven

Haar werk was tentoongesteld in verschillende galerieën in Nijmegen en omgeving en tijdens kunstmanifestaties en bevindt zich in enkele particuliere collecties .

Waar is haar werk nog meer te zien?

Op de site van de Krayenhoff kazerne

www.kunstindekazerne.nl

en op de online galerie van de Zomerexpo 2014 LICHT

http://zomerexpo.nl/collectie/2014_15048/

www.zomerexpo.nl

 

NIEUWS      2017

deelname open ateliers in de KAZERNE

weekend van 4 en 5  en weekend van 11 en 12 NOVEMBER.

Deelname aan de kunstbeurs in de STEVENSKERK  te NIJMEGEN

24, 25 2n 26 NOVEMBER

 

 

 

corryloermans@gmail.com